Fotoprojektet ODIAGNOSTISERADE

Willefondens fotoprojektet ODIAGNOSTSERADE (UNDIAGNOSED) är i samarbete med den amerikanska välkända fotografen Rick Guidotti, Positive Exposure.

Ger Odiagnostiserade ytterligare en chans till diagnos

Målet med projektet är att ge de odiagnostiserade, ytterligare en chans till en diagnos genom att visa upp sitt fotografi på en fotoutställning på Willefondens världskongresser (International Conference on Rare and Undiagnosed Diseases). Vi delar även ut ett häfte med fotografierna och tillhörande medicinsk information till samtliga specialister på världskongresserna för att öka chansen till diagnos för de Odiagnostiserade. De som deltar i projektet är de som har en odiagnostiserad sjukdom och genomgått en utredning på ett Undiagnosed Diseases Program (UDP) och trots det är odiagnostiserade.

Sprider de odiagnostiserade sjukdomarna

Fotoprojektet hjälper även till att sprida att det finns odiagnostiserade sjukdomarna överallt i världen, som drabbar alla olika åldrar.

En viktig uppgift projektet har är att sprida Undiagnosed Diseases Network International (UDNI), som är ett nätverk för specialister och forskare och Undiagnosed Diseases program (UDP) dit odiagnostiserade kan söka för diagnostisering. Förhoppningen är att specialister och forskare från världens alla hörn ser fördelen med att samarbeta i UDNI och under ett UDP. På så sätt ökar chansen för ju fler specialister som samarbetar desto större chans att de kan lösa de svåraste odiagnostiserade sjukdomarna och rädda liv.

Belysa "the Beauty and Diversity"

Willefonden tycker även att det är viktigt att få visa det vackra och mångfalden hos alla de med odiagnostiserade sjukdomar, vilket Rick Guidotti Positive Exposure gör på ett fantastiskt sätt och arbetat med i mer än 20 år. Han samarbetar internationellt med organisationer, sjukhus och skolor för att åstadkomma en förändring i samhällets attityder mot personer som lever med en och genetisk, fysisk, beteendemässig eller intellektuell skillnad.

Det är en ära för Willefonden att få arbeta med Rick och hans vackra fotografier, som utstrålar det vackra och mångfalden (the Beauty and Diversity) hos de odiagnostiserade.

CHANGE HOW YOU SEE, SEE HOW YOU CHANGE
Ändra hur du ser och se hur du ändras.  

 

 

En man och en kvinna i Sari på en fotoutställning. Mannen pekar på ett barns ögon.
Fotoutställning De Odiagnostiserade på världskongressen i Indien, 2019. Prof Phillip III, Alabama, USA) visar prof Puri (New Delhi, Indien) något som han sett en gång tidigare hos ett odiagnostiserat barn i USA. Foto:Willefonden

 

Fotografier på fototavlor på barn och vuxna
Fotoutställning i samband med världskongressen International Conference on Rare and Undiagnosed Diseases. Foto:Willefonden

 

Fyra personer sittande framför en fotoutställning
På fotografiet från vänster: professor Nordgren (Sverige), prof Landoure (Mali), prof van Zells-stam (Nederländerna) och till höger prof Puri (Indien), som alla deltagit med patienter i projektet. Prof Baynam (Australien) saknas på fotografiet. Foto: Willefonden