Föräldrahelger

Willefondens föräldrahelg 18 — 20 november 2022

Willefondens föräldrahelger äger rum en gång om året. Helgen bygger mycket på att föräldrar till odiagnostiserade barn och ungdomar ska få träffa varandra, ha det mysigt tillsammans men även att utbyta erfarenheter och tankar med varandra. 

De föräldrar som deltar för första gången på föräldrahelgen får faddrar under helgen, för att alla ska känna sig lika delaktiga. Det är annars lätt att de som känner varandra sen tidigare inte lär känna de nya föräldrarna och tvärtom. Det har fungerar väldigt positivt, varför vi kommer att fortsätta så. 

Föreläsningar av de främsta specialisterna i Sverige

Vi på Willefonden anser att det även är viktigt att upplysa och sprida information till föräldrarna. Varför vi bjuder in de främsta specialisterna Sverige har inom olika ämnen som t.ex. genetik, epilepsi, neurologi, smärta och omvårdnad. En föreläsning brukar handla om det svåra att ha sjuka barn, som saknar diagnos.

Professor genetiker Ann Nordgren, Karolinska UDP är en av våra föreläser och väldigt omtyckt. Vi har alltid en del av föräldraträffen som handlar om genetik.

Gemenskap

Det är en fantastisk atmosfär och gemenskap på helgerna. Föräldrarna blir bjudna på god mat och pratar långt in på småtimmarna. Föräldrarna är alla medlemmar i Willefondens föräldragrupp. 

Willefondens föräldragrupp

Är du förälder till ett barn/ungdom med en odiagnostiserad sjukdom, är du varmt välkommen till Willefonden föräldragrupp Vi ber dig svara på medlemsfrågorna och acceptera våra gruppregler. 

 

Ann Nordgren från Karolinska UDP föreläser på Willefondens föräldrahelg
Professor Genetiker Ann Nordgren, Karolinska UDP, föreläser på Willefondens föräldrahelg.

 

En man står och tittar åt sidan
En mycket uppskattad del är när föräldrarna berätta om sitt sjuka barn för de andra föräldrarna i Willefondens föräldragrupp.

 

Ett 30-tal personer sitter i en föreläsningssal
Willefondens föräldrahelg på Eriksberg för föräldrar till barn med en odiagnostiserad sjukdom.

 

Ett 30-tal personer sitter i en föreläsningssal
Föräldrahelg med föreläsning om det svåra att ha ett barn som saknar diagnos.