Föräldrahelger

Willefondens föräldrahelger äger rum en gång om året. Helgen bygger mycket på att föräldrar till odiagnostiserade barn ska få träffa varandra och utbyta erfarenheter och tankar med varandra. Men lika viktigt anser Willefonden det är att upplysa och sprida information till föräldrarna, varför vi bjuder in de främsta specialisterna vi har inom olika ämnen som genetik, epilepsi, neurologi, smärta och omvårdnad. Men även det svåra att ha sjuka barn som saknar diagnos tar vi även upp. 

Vi anser att alla föräldrar ska kunna delta varför vi inte tar ut någon avgift.

Föräldrahelgen för 2020 var planerad till 27-29 mars men är uppskjuten till 25-27 september pga spridningen av COVID-19 i samhället.