Föräldrahelger

En gång om året bjuder Willefonden in föräldragruppen till en föräldrahelg

Willefondens föräldrahelger äger rum en gång om året. Helgen bygger mycket på att föräldrar till odiagnostiserade barn och ungdomar ska få träffa varandra, ha det mysigt tillsammans men även att utbyta erfarenheter och tankar med varandra. En mycket uppskattad del är när de föräldrarna som vill berättar om sitt sjuk barn för de andra föräldrarna. 

De föräldrar som deltar för första gången på föräldrahelgen får faddrar under helgen, för att alla ska känna sig lika delaktiga. Det är annars lätt att de som känner varandra sen tidigare inte lär känna de nya föräldrarna och tvärtom. Det har fungerar väldigt positivt, varför vi kommer att fortsätta så. 

Föreläsningar av de främsta specialisterna i Sverige

Vi på Willefonden anser att det även är viktigt att upplysa och sprida information till föräldrarna. Varför vi bjuder in de främsta specialisterna Sverige har inom olika ämnen som t.ex. genetik, epilepsi, neurologi, smärta och omvårdnad. En föreläsning brukar handla om det svåra att ha sjuka barn, som saknar diagnos.

Professor Nordgrens föreläsningar är en viktig del av föräldrahelgen

Professor och genetiker Ann Nordgren, Karolinska UDP är en av våra föreläser och väldigt omtyckt. Vi har alltid en del av föräldraträffen som handlar om genetik i och med att träffen är främst för föräldrar som har barn som är utan diagnos.

Gemenskap

Det är en fantastisk atmosfär och gemenskap på helgerna. Föräldrarna blir bjudna på god mat och pratar långt in på småtimmarna. Föräldrarna är alla medlemmar i Willefondens föräldragrupp. 

Intresserad att delta på vår nästa föräldrahelg?

Föräldrahelgen för 2020 är uppskjuten till hösten 2021 p.g.a. av COVID-pandemin i samhället. Är du förälder till ett barn/ungdom med en odiagnostiserad sjukdom? Då är du varmt välkommen till Willefonden föräldragrupp där vi även kommer med närmare information i vinter.

 

Ann Nordgren från Karolinska UDP föreläser på Willefondens föräldrahelg
Professor Genetiker Ann Nordgren, Karolinska UDP, föreläser på Willefondens föräldrahelg.

 

En man står och tittar åt sidan
En mycket uppskattad del är när föräldrarna berätta om sitt sjuka barn för de andra föräldrarna i Willefondens föräldragrupp.

 

Ett 30-tal personer sitter i en föreläsningssal
Willefondens föräldrahelg på Eriksberg för föräldrar till barn med en odiagnostiserad sjukdom.

 

En grupp personer på en gräsmatta
Willefondens föräldrahelg med Ann Nordgren och Katja Ekholm båda från Karolinska UDP i övre raden.

 

Ett 30-tal personer sitter i en föreläsningssal
Föräldrahelg med föreläsning om det svåra att ha ett barn som saknar diagnos.

 

Ett barn som ligger under ett bord
Ibland har det hänt att föräldrar inte kan lämna det sjuka barnet hemma, varför de också fått delta. Skulle barnet störa så får en förälder gå ut med barnet. På fotot är Freya med vilket fungerade så bra. Det var ett rent ett nöja att ha med Freya.