Mångfald, rättvisa och inkludering

Willefondens engagemang för mångfald, rättvisa och inkludering

Willefonden har åtagit sig att integrera mångfald, rättvisa och inkludering i Willefondens nationella och internationella arbete.
För att skapa en rättvisare, mer inkluderande och rättvis framtid omfamnar vi människor från alla bakgrunder och erfarenheter. Vi skapar en miljö där alla känner sig respekterade och uppskattade, och vi firar skönheten i mångfalden.
Att värdesätta mångfald är att respektera och uppskatta etnicitet; nationalitet; religion; hudfärg; köns- och könsidentitet; sexuell läggning; fysiska, mentala och utvecklingsmässiga förmågor; ålder; socioekonomisk status.
Vi är engagerade i rättvis behandling, tillgång och framsteg för alla som inkluderar allt arbete vi gör nationellt och internationellt.
En känsla av tillhörighet är viktig för oss, så vi strävar efter att aktivt främja en miljö där alla är och känner sig välkomna, respekterade, stöttade och värderade.

 

Photo with 25 children and adolscents from different part of the world