Internationellt

Internationellt arbete för att hjälpa de som inte har en diagnos

För att Willefonden (kallas utomlands Wilhelm Foundation) ska kunna hjälpa de odiagnostiserade barnen och tonåringarna i Sverige och utomlands behövs ett brett internationellt samarbete. Det många inte tänker på är att sjukdomar som inte har någon diagnos är många, hur många vet man inte idag, men man vet att ju fler som hjälper till ju fler sjukdomar kan lösas. Om en läkare i t.ex. Japan löser en odiagnostiserad sjukdom, så hjälper det barn och tonåringar över hela världen som eventuellt har den sjukdomen eller liknande. 

Internationella samarbeten och medicinska publikationer

Tack vare Willefondens internationella arbete har fonden ett ovärderligt stort internationellt nätverk med läkare och forskare inom diagnostisering. Det har bland annat resulterat i medverkande i olika internationella projekt och arbetsgrupper samt medicinska publikationer. Helene Cederroth håller föreläsningar i Sverige och utomlands om de odiagnostiserade sjukdomarna.