Internationellt

Internationellt arbete för att lösa de gåtfulla sjukdomarna

För att Willefonden (Wilhelm Foundation) ska kunna hjälpa de odiagnostiserade barnen och ungdomarna behövs ett brett internationellt samarbete. De odiagnostiserade sjukdomarna är många olika sjukdomar, hur många vet man inte, men man vet att ju fler som samarbetar ju fler sjukdomar kan lösas.

Om en odiagnostiserad sjukdom löses någonstans i världen, så kan det hjälpa barn och ungdomar i Sverige och över hela världen som har den nyupptäckta sjukdomen. Den nya upptäckten kan även bringar klarhet i andra liknande odiagnostiserade sjukdomar, som förhoppningsvis också kan lösas.

Internationella samarbeten och medicinska publikationer

Tack vare Willefondens internationella arbete har fonden ett ovärderligt stort internationellt nätverk med läkare och forskare inom diagnostisering. Det har bland annat resulterat i att Willefonden deltar i olika internationella projekt och arbetsgrupper samt medicinska publikationer. Helene Cederroth håller även föreläsningar i Sverige och utomlands om de odiagnostiserade sjukdomarna. 

Två flickor

Tillsammans kan vi göra skillnad, hjälpa Willefonden rädda liv!