UDNI och UDP

Willefonden arbetar för att forskning om de odiagnostiserade sjukdomarna inte bara ska ökas utan även rikta in sig på befolkningen runt om i världen och då även ursprungsbefolkningen i respektive land. 

Vi anser att Center för Odiagnostiserade sjukdomar eller som de kallas internationellt UDP (Undiagnosed Diseases Program) är den ultimata sättet att lösa de odiagnostiserade sjukdomarna som ingen annan kunnat lösa. Willefonden arbetar för att ett UDP, enligt Dr Gahl's modell, ska bildas i varje land runt om i världen.

Läkarna och forskarna på de olika UDP:erna, tillhör det internationella nätverket UDNI (Undiagnosed Diseases Network International). I UDNI delar specialisterna nya genetiska avvikelser, nya sjukdomar osv med varandra. Många inleder även samarbeten med specialister från andra UDP:er i andra länder för att lösa en odiagnostiserad sjukdom. 

Specialisterna bjuds även in till världskongresserna ”International Conferences on Rare and Undiagnosed Diseases” som är ett samarbete mellan Willefonden (Wilhelm Foundation), Dr Gahl (NIH) i USA och värdlandet för kongressen. 

Är du intresserad att läsa mer om UDNI och UDP:er besök gärna www.UDNInternational.org