Swish

Swisha 9005448 din gåva till Willefonden!

Willefonden behöver ditt stöd för att vi ska kunna fortsätta hjälpa de odiagnostiserade barnen och deras familjer! Vi hoppas att Swish 90 05 448 kan underlätta för dig som vill stödja vårt arbete. 

Vi behöver ditt stöd för att kunna bekämpa de odiagnostiserade sjukdomarna, dela ut Guldkanter till de odiagnostiserade barnen, arrangera föräldrahelger och familjehelger. Ytterligare en uppgift vi har är att sprida information om de odiagnostiserade sjukdomarna som drabbar barn och ungdomar. Många i samhället men även inom sjukvården är ovetande om att det finns sjukdomar som inte är upptäckta av läkarvetenskapen! Läkarna står helt frågande till sjukdomarna som saknar diagnos, vad sjukdomen beror på eller hur den kommer att fortlöpa vet ingen eftersom läkarna inte vet vad barnet har för sjukdom!

Var med och Swisha över en gåva - ingen gåva är för liten!

Swish QR-kod till Willefonden

Inga avgifter för Willefonden

Willefonden betalar inga avgifter för att ha ett Swish-nummer, eftersom alla organisationer med 90-konton är avgiftsfria.

Att Willefonden har ett 90-konto innebär att fonden kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. 90-kontot är för givaren en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader.

Swisha 90 05 448