Swish

Swisha 9005448 

Vi behöver ditt stöd för att kunna bekämpa de odiagnostiserade sjukdomarna, dela ut Guldkanter till de odiagnostiserade barnen, arrangera föräldrahelger och familjehelger. Ytterligare en uppgift vi har är att sprida information om de odiagnostiserade sjukdomarna som drabbar barn och ungdomar. Många i samhället men även inom sjukvården är ovetande om att det finns sjukdomar som inte är upptäckta av läkarvetenskapen! Läkarna står helt frågande till sjukdomarna som saknar diagnos, vad sjukdomen beror på eller hur den kommer att fortlöpa vet ingen eftersom läkarna inte vet vad barnet har för sjukdom! Därför arrangerar vi världskongresser och deltar i många olika internationella projekt.


Alla små och stora gåvor mottages tacksam. Scanna in QR-koden (nedan) så kommer du direkt till Willefondens swish 9005448.

Swish QR-kod till Willefonden

Inga avgifter för Willefonden

Willefonden betalar inga avgifter för att ha ett Swish-nummer, eftersom alla organisationer med 90-konton är avgiftsfria.

Att Willefonden har ett 90-konto innebär att fonden kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. 90-kontot är för givaren en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader.

Skattereduktion vid gåva

Nu kan du få skattereduktion på gåvor till Willefonden. Läs mer här

Tillsammans gör vi skillnad, hjälp Willefonden rädda liv!