Föreläsningar

Föreläser om odiagnostiserade sjukdomar
Helene Cederroth föreläser om de odiagnostiserade sjukdomarna och odiagnostiserade barnen. Men berättar även om hennes egen erfarenhet och varför hon och hennes man bildade Willefonden i samband med sonen Willes begravning, vilket leder henne in på vad Willefonden har lyckats åstadkomma och framtidsplaner.

Föreläser för föräldrar, företag, allmänheten och sjukvården
Helene anpassar föreläsningarna efter vem hon talar till. De senaste åren har det blivit mer och mer för de som arbetar med diagnostisering och då allt från labbpersonal till ledande specialister inom diagnostisering i Sverige, Europa och USA. 

Är du intresserad av en föreläsning kontakta info@willefonden.se