PlusGiro Bankgiro

Willefonden har både PlusGiro och Bankgiro för att underlätta för donatorer. Viktigt att veta är att Willefonden kontrolleras av 90-konto Svensk Insamlingskontroll så att givare vet att pengarna kommer fram och används till rätt ändamål.

I och med att vi har 90-konto, så har vi samma siffror 9005448 på både i Plusgiro, bankgiro samt Swish. 

PlusGiro 900544-8

Bankgiro 900-5448