PlusGiro Bankgiro

PlusGiro 900544-8

Bankgiro 900-5448

Willefonden har PlusGiro och Bankgiro för att underlätta för donatorer. Viktigt att veta att Willefonden kontrolleras av 90-konto Svensk Insamlingskontroll så att givare Willefonden har 90-konto har fonden samma siffror både i PG och Bg och Swish.