Guldkant

Willefondens Guldkant för barn och ungdomar med en odiagnostiserad sjukdom. 

Föräldrar till barn med en odiagnostiserad sjukdom kan ansöka om Willefondens Guldkant. Vad som innebär en Guldkant som bringar ljus på tillvaron för det enskilda barnet bestämmer barnets föräldrarna. 

Ladda ner Guldkantens Ansökningsformulär 
Skicka blanketten tillsammans med ett nytt läkarintyg, som styrker att ditt barn har en odiagnostiserad sjukdom. 

Willefonden behandlar ansökningarna löpande under året.