Jag vill bidra

Tänk dig att ditt barn är sjukt och ingen läkare kan berätta vad det beror på.

Barnet genomför alla tänkbara utredningar och undersökningar. Men läkarna kan inte hitta vilken typ av sjukdom barnet har eftersom alla svar kommer tillbaks som normala eller så matchar de inte någon känd sjukdom - i båda fallen kan läkare inte ställa en diagnos!

Det är så verkligheten kan se ut för barn som lever med en odiagnostiserad sjukdom, som inte är upptäckt av medicinsk vetenskap!

Det odiagnostiserade barnen kan inte vänta, i morgon kan det vara för sent. Willefonden behöver din hjälp nu. Alla gåvor stora och små till Willefonden för nytta.  

Tillsammans kan vi göra skillnad, hjälpa Willefonden rädda liv!