Insamlingsstiftelsen

Willefondens juridiska namn är Insamlingsstiftelsen Willefonden. Willefonden har 90-konto, vilket innebär att fonden kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. 90-kontot är för givaren en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader. 

I och med att Willefonden har ett 90-konto, har vi samma sifferföljd på Swish, PG och BG    

Swish 9005448 
Pg 900544-8
Bg 900-5448

QR kod till Willefondens Swish
Swisha en gåva använd QR-koden eller swisha 9005448 till Willefonden

Styrelse

Ledamöter
Helene Cederroth
Mikk Cederroth
Tina Cangemark
Jenny Jakobsson

Suppleant
Marie Levedahl

Ordförande 
Helene Cederroth

Stadgar

Här kan du läsa våra stadgar

Årsredovisning

Här kan du läsa Årsredovisningen för 2021