Insamlingsstiftelsen

Willefondens juridiska namn är Insamlingsstiftelsen Willefonden. Willefonden har 90-konto, vilket innebär att fonden kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. 90-kontot är för givaren en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader. 

I och med att Willefonden har ett 90-konto, har vi samma sifferföljd på Swish, PG och BG    

Swish 9005448 
Pg 900544-8
Bg 900-5448

QR kod till Willefondens Swish
Swisha en gåva använd QR-koden eller swisha 9005448 till Willefonden

Styrelse

Ledamöter
Helene Cederroth
Mikk Cederroth
Tina Cangemark
Jenny Jakobsson

Suppleant
Marie Levedahl

Ordförande 
Helene Cederroth