Skattereduktion för gåvor

Från och med 1 juni 2019 får du dra av på skatten om du under ett år skänker minst 2000 kronor till en eller flera ideella organisationer. För att gåvan ska vara avdragsgill behöver organisationen vara godkänd som gåvomottagare hos Skatteverket. Insamlingsstiftelsen Willefonden är godkänd av Skatteverket.

Skatteavdraget är på 25% och du behöver skänka minst 200 kronor per gåvotillfälle för att gåvan ska vara avdragsgill. Maxbeloppet är 6000 kronor per år vilket innebär att du har möjlighet att få tillbaka upp till 1500 kronor varje år. 

Förutsättningar för att få avdrag

För att kunna ta del av skattereduktionen behöver du ha fyllt 18 år och ha ett personnummer som gåvan kan kopplas till. Om gåvan ges via sociala medier som Instagram och Facebook eller via Swish får vi inte tillgång till ditt personnummer per automatik. Så mejla Willefonden dina personuppgifter och vid gåva genom Facebook maila ditt kvitto.Då kan du ge din gåva på det sätt som passar dig bäst!

Max 1 500 kronor i skattereduktion

Skattereduktionen är 25 procent av gåvobeloppet och får högst vara 1 500 kronor per år. Det motsvarar gåvor på totalt 6 000 kronor per år. Har du givit gåvor för mindre än 2 000 kronor på ett år får du ingen skattereduktion.   

När kommer återbäringen

Skatteavdraget redovisas i deklarationen året efter att gåvan givits. Det innebär att gåvor som ges mellan 1 januari och 31 december år 2020 kommer att synas i inkomstdeklarationen år 2021.

Klicka här. En ny flik öpnnas så du kan läsa mer om Skattereduktion för gåvor hos Skatteverket.