Världskongresser

Willefonden har i dagsläget arrangerat nio världskongresser för odiagnostiserade sjukdomar "International Conferences on Rare and Undiagnosed Diseases"  i samarbete med Dr Gahl och värdlandets läkare.

Nästa världskongress, den tionde, kommer äga rum 31 januari - 1 februari 2022 i Turin, Italien. I dagsläget kommer kongressen vara ett hybridmöte pga rådande pandemi. 

 

Flagga med texten Mayo Clinic Ranking number 1
Willefondens 9:e världskongressen hölls på Mayo Clinic Rochester (MI) USA men pga pandemin var den helt virtuell. Världskongressen var ​​​​i samarbete med Dr. Gahl, NIH UDP USA, Prof. Schimmenti och hennes team på  Mayo Clinic och Willefonden

 

Kongressens främsta mål är att sprida vetskap om Undiagnosed Diseases Program (UDP) och Undiagnosed Diseases Network International (UDNI) för att få fler specialister att hjälpas åt at lösa de odiagnostiserade sjukdomarna. Ytterligare ett mycket viktigt inslag på kongresserna är att specialisterna tar upp en av sina olösta sjukdomar och ber deltagarna om hjälp att lösa mysteriet, vilket är Willefondens intention med världskongresserna.

 

En stor grupp är uppställda för fotografering i en trappa.
Willefondens 7:e världskongress 2020 i Nijmegen, Nederländerna i samarbete med Dr. Gahl, NIH UDP USA och Prof. van Zelst-Stams UDP Nijmegen Nederländerna.

 

Fotografi taget uppifrån och ner på en stor grupp cirka 200 personer
Willefondens 7:e världskongress 2019 i New Delhi, Indien i samarbete med Dr Gahl, NIH UDP USA och Prof. Puri UDP New Delhi Indien.

 

Gruppfotografi på cirka 200 stycken på en gräsmatta
Willefondens 6:e världskongress 2018 i Pozzouli Italien, i samarbete med Dr Gahl, NIH UDP USA och Prof. Nigro, Pozzouli Italien.

 

Ett 80-tal personer uppställda för gruppfotografering med sjön i bakgrunden
Willefondens 5:e världskongress i Stockholm 2017 i samarbete med Dr Gahl, NIH UDP USA och Prof. Nordgren Karolinska-UDP Stockholm Sverige.

 

En grupp på över 100 st står ute för fotografering
Willefondens 4:e världskongress 2016 i Tokyo Japan, i samarbete med Dr Gahl, NIH UDP USA och Prof.Kosaki UDP Tokyo Japan.

 

Ett sextiotal personer uppställda för fotografering
Willefondens 3:e världskongress 2016 i Wien Österrike, i samarbete med Dr Gahl, NIH UDP USA och Prof. Kaan, UDP CeMM Wien Österrike.

 

Ett 40-tal personer står uppställa dör fotografering med en vacker bro i bakgrunden
Willefondens 2:a världskongress 2015 i Budapest Ungern, i samarbete med Dr Gahl, NIH UDP USA och Dr. Melegh UDP Budapest Ungern.

 

En grupp på ett 40-tal personer står utomhus med en staty i bakgrunden
Willefondens 1:a världskongress 2014 i Rom Italien, i samarbete med Dr Gahl, NIH UDP USA och Dr Taruscio ISS Rom Italien.