Fotoprojektet ODIAGNOSTISERADE

The UNDIAGNOSED initiative är ett samarbete mellan den amerikanska välkända fotografen Rick Guidotti, Positive Exposure och Wilhelm Foundation (Willefonden). 

Det är en ära att få presentera the UNDIAGNOSED initiative, för att visa mångfalden och det vackra hos var och en av barnen, ungdomarna och de vuxna med en odiagnostiserade sjukdomar. 

 

Bild på den virtuella fotoutställningen

 

Ge Odiagnostiserade ytterligare en chans till diagnos

Målet med projektet är att ge de odiagnostiserade, ytterligare en chans till en diagnos genom att visa upp fotografier på en fotoutställning på Wilhelm Foundations världskongresser (International Conference on Rare and Undiagnosed Diseases). För att öka chansen ytterligare till diagnos trycker vi upp ett häfte med deras fotografier och medicinska information. Läkarna och forskarna på kongressen får ett häfte var. 

De som deltar i projektet är de som har en odiagnostiserad sjukdom och genomgått en utredning på ett Undiagnosed Diseases Program (UDP) och trots det är odiagnostiserade.

 

Pojke som kikar mot betraktaren
Willefondens mål är att alla barn och tonåringar som är odiagnostiserade ska få en diagnos. Foto: Rick Guidotti Positive Exposure 

 

Sprider att det finns odiagnostiserade sjukdomar

Fotoprojektet hjälper även till att sprida att det finns odiagnostiserade sjukdomarna överallt i världen.

En viktig uppgift projektet har är är att sprida Undiagnosed Diseases Network International (UDNI), som är ett nätverk för specialister/forskare och Undiagnosed Diseases program (UDP) dit odiagnostiserade kan söka för diagnostisering. 

Vår förhoppning är att specialister och forskare från världens alla hörn ser fördelen med att samarbeta i UDNI och under ett UDP. På så sätt ökar chansen för att fler odiagnostiserade barn ska få en diagnos i Sverige och övriga världe, För ju fler specialister som samarbetar desto större chans att de kan lösa de svåraste odiagnostiserade sjukdomarna och rädda liv.

Tanke var att ha en stor utställning 2021 på Mayo Clinic i samband med världskongressen. Men på grund av det rådande världsläget med Covid-19 fick vi lov att endast ha en virtuell världskongress, varför vi även gjorde en virtuella fotoutställningen 
 

Belysa "the Beauty and Diversity"

Wilhelm Foundation tycker även att det är viktigt att få visa det vackra och mångfalden hos barnen och vuxna med odiagnostiserade sjukdomar, vilket fotograf Rick Guidotti Positive Exposure gör på ett fantastiskt sätt. Han samarbetar internationellt med organisationer, sjukhus och skolor för att åstadkomma en förändring i samhällets attityder mot personer som lever med ett sällsynt hälsotillstånd.

Det är en ära för Wilhelm Foundation att få arbeta med Rick och hans vackra fotografier, som utstrålar det vackra och mångfalden (the Beauty and Diversity) hos de odiagnostiserade.

CHANGE HOW YOU SEE, SEE HOW YOU CHANGE

Ändra hur du ser och se hur du ändras.  
 

 

En man och en kvinna i Sari på en fotoutställning. Mannen pekar på ett barns ögon.
Fotoutställning De Odiagnostiserade på världskongressen i Indien, 2019. Prof Phillip III, (Alabama, USA) visar prof Puri (New Delhi, Indien) något som han sett en gång tidigare hos ett odiagnostiserat barn i USA. Foto: Wilhelm Foundation

 

Fotografier på fototavlor på barn och vuxna
Fotoutställning i samband med världskongressen International Conference on Rare and Undiagnosed Diseases. Foto: Wilhelm Foundation

 

Fyra personer sittande framför en fotoutställning
På fotografiet från vänster: professor Nordgren (Sverige), prof Landoure (Mali), prof van Zells-stam (Nederländerna) och till höger prof Puri (Indien), som alla deltagit med patienter i projektet. Prof Baynam (Australien) saknas på fotografiet. Foto: Wilhelm Foundation