90-konto

Willefonden har ett 90-konto vilket innebär att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

 90-konto's logga     Pg 90 0544-8 Bg 900-5448 Swisha 9005448

Vad innebär ett 90-konto för den som ger en gåva?

90-kontot är för givaren en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader. Willefondens ekonomi redovisas under avsnittet "om fonden" men även på Svensk Insamlingskontrolls hemsida.

Svensk Insamlingskontroll bevakar att organisationer med ett 90-konto använder minst 75 procent av intäkterna till verksamhetens ändamål och högst 25 procent till insamling och administration. Detta för att garantera att givarnas pengar når fram och inte försvinner på vägen.

Vad arbetar Willefonden med?

Willefonden arbetar för att alla sjuka barn ska få en diagnos med andra ord att alla de odiagnostiserade sjukdomarna ska lösas, vilket innebär att vi arbetar för att forskningen ska gå framåt. Willefonden arbetar även direkt med familjerna och barnen, för att förbättra deras liv.

Vilka stödjer Willefonden?

Willefondens verksamhet är helt beroende av frivilliga gåvor från privatpersoner och företag runt om i Sverige. Stora som små gåvor, alla är lika viktiga för oss! 

Tillsammans kan vi göra skillnad, hjälp Willefonden rädda liv!