Jag vill bidra

Tänk dig, att ditt barn är sjukt och ni går till läkare efter läkare men ingen hittar vad som är fel. Barnet får genomgå en mängd olika utredning och prover tas. Varje gång du kommer till en ny läkare, så tänds ett hopp, att nu kommer de hitta vad som är fel. Nya prover tas och men inte heller denna gång får ni något svar på vad som är fel och ditt barn blir utan diagnos.

Att läkarna inte kan ställa en diagnos kan bero på att alla utredningar och prover är normala eller så matchar avvikelserna i proverna inte någon känd sjukdom. Det är så verkligheten kan se ut för barn och ungdomar som lever med en odiagnostiserad sjukdom, som inte är upptäckt ännu. 

De odiagnostiserade barnen/ungdomarna kan inte vänta, i morgon kan det vara för sent. Willefonden behöver din hjälp nu!

Pojke som tittar rakt in i kameran

Tillsammans kan vi göra skillnad, hjälpa Willefonden rädda liv!