Facebook-insamlingar

Nu kan du starta en Facebookinsamling till Willefonden

Det vanligaste sättet när det gäller insamlingar på Facebook är den som används bl a för födelsedagsinsamlingar. Det är den typen av insamlingar där du sätter ett önskat belopp, har ett namn på insamlingen osv. Du kan även starta en insamling varje gång du skriver något på nyhetsflödet, men då sätter du inte något slutdatum och inte heller något belopp.

1. Så här går du tillväga om du vill göra en Facebookinsamling typ födelsedagsinsamling:

  • Klicka på Insamlingar i nyhetsflödets vänstermeny
  • Där klickar du på Samla in pengar
  • Välj förhoppningsvis Willefonden, hur mycket du hoppas du kan samla in och hur länge insamlingen ska pågå.
  • Klicka på Skapa
  • Bjud in vänner

2. Ett ytterligare sätt att ge en gåva är i nyhetsflödet. Tryck på knappen ”Stötta organisationen” och väljer förhoppningsvis Willefonden. 

3. Du kan även skänka via en redan existerande insamling.

 Summan du skänker till Willefonden genom Facebook går oavkortat till Willefonden. Facebook tar inte ut några avgifter för organisationer med 90-konton.

Facebookinsamlingarna är väldigt betydelsefulla för Willefondens arbete med att bekämpa de odiagnostiserade sjukdomarna som drabbar barn och ungdomar.

Tillsammans kan vi göra skillnad, hjälp Willefonden rädda liv!